PIZZERIA SOPRANO MARII CURIE-SKłODOWSKIEJ

Informacjaprawna

Pizzeria Soprano Marii Curie-Skłodowskiej
PHU 'Darmex' Musiol Dariusz
Marii Curie-Skłodowskiej 65 A
41-949 Piekary Śląskie

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 241378364